изисквана информация

Всяко рекламата Ви се поставя в сайта си безплатно. Въпреки това, можете да подкрепите сайта, като вноска в развитието си.

Щракнете върху типа на вашата оферта за да отворите списъка на изискваната информация 

 

 

 • Телефонен номер #1
 • Телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Време на работа
 • Списък на машини:Марка на машината/ Регистрационен номер

 

 

 • телефонен номер #1
 • телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Време на работа
 • Списък на машини: Марка на машината/ Регистрационен номер/Цена на ден

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно галерия:

1 машина=1 снимка с посочване на цени до 10 auto или един .pdf-файл на целия комплекс автомобили

ВАЖНО при изпращане галерия

 •  Изпращане на галерията е възможно само от адрес на клиента под формата на прикачения файл.
 • До администратора на сайта се изпраща ЦЯЛАТА информация, а не само галерия
 •  Адрес за обратна връзка с администраторите на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 

 

 

 •  телефонен номер #1
 • телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Часове работа
 • Адрес 
 • Допълнително (ако има такъв) GPS координати

 ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно приложението МЕНЮ:

 Един или няколко .pdf-файлове,  съдържащи меню

  ВАЖНО при изпращане меню.

 • Изпращане на меню е възможно, тъй като с този сайт, така и с e-mail на клиента, като прикачен файл.
 • До администратора на сайта, трябва да изпрати ЦЯЛАТА информация, а не само меню.
 • Адрес за обратна връзка с администратора на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 

 • телефонен номер #1
 • телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес
 • Допълнително (ако има такъв) GPS координати
 • Номер на апартамента (студия)
 • Кратко описание в следния формат:  Брой стаи/ обща площ /Етаж/ Цена (образец 1/35/2=15000евро)
 • Произволно описание: текст

 ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно галерия:

 До пет снимки във формат jpg или един .pdf-файлове, съдържащи галерия

  ВАЖНО при изпращане галерия

 • Изпращане на галерията е възможно само от адрес на клиента под формата на прикачения файл. Форма за обратна връзка в сайта НЕ ПОЗВОЛЯВА прикрепяне на файлове.
 • До администратора на сайта се изпраща ЦЯЛАТА информация, а не само галерия
 • Адрес за обратна връзка с администраторите на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 

 • Телефонен номер #1
 • Телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес (За предпочитане: GPS координати)
 • Кратко описание в следния формат: Брой стаи/ обща площ /Етаж/ Цена на ден (образец 2/60/2=50евро)
 • Произволно описание: текст

  ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно галерия:

 До пет снимки във формат jpg или един .pdf-файлове, съдържащи галерия

 ВАЖНО при изпращане галерия

 •  Изпращане на галерия е възможно, тъй като с този сайт, така и с e-mail на клиента, като прикачен файл.
 • До администратора на сайта, трябва да изпрати ЦЯЛАТА информация, а не само галерия
 • Адрес за обратна връзка с администратора на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 Телефонен номер #1

Телефонен номер #2  (ако има)

 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес (За предпочитане: GPS координати)
 • Кратко име (офис, склад и други подобни)
 • Кратко описание в следния формат:  обща площ /Етаж/ Цена (образец: 60/0=55000евро)
 • Произволно описание: текст

 ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно галерия:

 До пет снимки във формат jpg или един .pdf-файлове, съдържащи галерия

  ВАЖНО при изпращане галерия

 •  Изпращане на галерия е възможно, тъй като с този сайт, така и с e-mail на клиента, като прикачен файл.
 • До администратора на сайта, трябва да изпрати ЦЯЛАТА информация, а не само галерия
 • Адрес за обратна връзка с администратора на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 

 • Телефонен номер #1
 • Телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес (За предпочитане: GPS координати)
 • Кратко име (офис, склад и други подобни)
 • Кратко описание в следния формат:  Обща площ /Етаж/ Цена на месец, или за един сезон (образец 30/0=300евро/мес.)
 • Произволно описание: текст

 ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно галерия:

 До пет снимки във формат jpg или един .pdf-файлове, съдържащи галерия

 ВАЖНО при изпращане галерия

 •  Изпращане на галерия е възможно, тъй като с този сайт, така и с e-mail на клиента, като прикачен файл.
 • До администратора на сайта, трябва да изпрати ЦЯЛАТА информация, а не само галерия
 • Адрес за обратна връзка с администратора на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 

 

 • Дейност
 • Телефонен номер #1
 • Телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес
 • Допълнително (ако има такъв) GPS координати
 • Сайт (ако има)

  ВНИМАНИЕ:

 На картата се прилага САМО местоположение на самата фирма. Обекти, предлагани от фирмата (недвижими имоти) могат да бъдат поставени на картата САМО по формата, посочена по-горе.

 

 

 • Телефонен номер #1
 • Телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес
 • Допълнително (ако има такъв) GPS координати
 • Сайт (ако има)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО е възможно галерия:

 Един или няколко .pdf-файлове, съдържащи оферти за екскурзии

 • Изпращане на галерия с оферти е възможно, тъй като с този сайт, така и с електронна поща, като прикачен файл.
 • Към администраторите на сайта трябва да изпрати ЦЯЛАТА информация, а не само галерия
 • Адрес за обратна връзка с администратора на сайта: pomorieinfo@yandex.ru

 

 Кратко описание на оферти

 • Телефонен номер #1
 • Телефонен номер #2  (ако има)
 • Viber(ако има)
 • WatsApp(ако има)
 • Адрес
 • Допълнително (ако има такъв) GPS координати
 • Време на работа
 • Сайт (ако има)
 • Произволно описание: текст

 

 

За Вашата информация

­

 • Прикрепете Вашата галерия (снимка или *.pdf)
 • Всички цени са в български лева, с изключение на посочените отделно
 • Администраторът на сайта си запазва правото да НЕ приеме отделни реклами БЕЗ обяснение
Обзор файлов
Максимальный размер каждого файла 100 MB